تمام شد!

                       خیال کن چیزی نبوده است.

تمام شد!

  اگر نمی توانی

                     خیال کن

                        هرگز ((ندا)) نبوده است!

                      می دانم این خیال ساده تر است!

 چه کسی معصومیت تو را باور می کند؟

                              تو باختی !

/ 1 نظر / 10 بازدید