فقط همین دو روزه تمام قصه ها پر

نذار دلت بسوزه دوباره دم آخر

 

بمون که خیلی وقت صدا نداره کوچه

تو بازی زمونه همیشه دستا پوچه

 

کاشکی دلت بدونه چقدر برام عزیزی

یه آسمون آبی همیشه نقره ریزی

 

فقط همین دو روزه هوا برت نداره

یه فکر ابر و بادی سر به سرت نذاره

 

اصلآ بذار که بارو هر کی  می خواد ببنده

تو موندگاری اینجا نذار بگن چرنده!

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید